Konsultlösning

Genomförande

Våra flexibla konsultlösningar erbjuder möjligheten till både löpande och tidsbegränsad inhyrning, vilket gör det enkelt för våra kunder att täcka upp både tillfälliga och planerade behov i sin organisation.
Vi tillhandahåller flera lösningar av konsulttjänster för att möta olika behov och utmaningar som våra kunder står inför, oavsett om det handlar om tillfälliga resursbehov, specialiserad expertis eller genomförande av projekt.

Vi erbjuder:

Resursuppdrag
Vi tillhandahåller konsulter för att stödja och förstärka kundens befintliga team, vilket möjliggör en smidig anpassning till förändrad arbetsbelastning och krav.

Specialistuppdrag
Våra konsulter hjälper till med specifika områden och tillhandahåller målinriktad och djupgående kompetens.

Projektuppdrag
För projektbaserade behov tillhandahåller vi projektuppdrag där konsulten kan leda och driva projekt från början till slut.

Med Incopias nätverk och erfarenhet inom supply chain och inköp hittar vi rätt kandidater

Vår process

Behovsanalys

Tillsammans med kunden genomförs en behovsanalys där vi utformar underlag för den profil och kompetens som efterfrågas.

Nätverk, Search, Annonsering

Genom ett proaktivt nätverkande jobbar vi med att ha passande kandidater tillgängliga för våra kunders behov. I tillägg till detta genomför vi profilinriktat searcharbete och annonsering.

Validering av kandidater

En första granskning och validering sker av de kandidater som vi kommit i kontakt med och ett urval görs.

Incopia - Intervju och matchning

Intervjuer genomförs med de kandidater som vi anser bäst lämpade baserat på behovsanalysen.

Presentation av kandidater

Kandidatunderlag i form av CV presenteras för kunden.

Referenstagning

För varje kandidat som anses kvalificerad att gå vidare i processen genomförs referenssamtal.

Intervju kund

Kunden väljer kandidater som de vill ta vidare i sin process och intervjuer bokas in.

Beslut

Kunden tar beslut om vilken kandidat de vill anställa och vi samordnar enligt önskemål.

Uppföljning

Avstämning med kunden för att säkerställa rätt kvalitet.

Kontakt

Kontor Väst

Mölndalsvägen 30 A, vån 3 412 63 GÖTEBORG

Kontor Syd

Hyllie Stationstorg 31, vån 11 215 32 MALMÖ