Våra erbjudanden

På Incopia utmärker vi oss genom vår specialistkompetens inom supply chain och inköp.
Vi erbjuder flera olika konsultupplägg, som resurs-, specialist- eller projektuppdrag och vi hjälper också kunder med hyr- och direktrekrytering. Våra upplägg kan vara tidsbegränsade, löpande eller permanenta och vi skapar lösningar som passar våra kunders olika utmaningar och behov.
Vi värdesätter långsiktiga relationer, vilket genom åren har gett oss många lyckade samarbeten och vår kundbas sträcker sig över olika branscher. Vi arbetar målinriktat och strävar alltid efter högsta kvalitet.

Bakom detta ligger stor kunskap och erfarenhet från roller inom supply chain och inköp och konsultverksamhet.
Vi har ett brett och levande nätverk och en ständigt aktuell databas med kandidater och vi samarbetar med relevanta utbildningar.
Vi har också trygga anställningsförhållanden för våra medarbetare.

Konsultlösning

Löpande och tidsbegränsad inhyrning av konsult. Gör det möjligt att täcka upp tillfälliga och planerade behov.

Hyrrekrytering

Inhyrning av konsult under en definierad tidsperiod med uttalad avsikt för övertag av kund.

Direktrekrytering

Stöd genom hela rekryteringsprocessen, från inledande strategisk planering till presentation av kandidater samt referenstagning och uppföljning.

Kundreferenser