Hyrrekrytering

Vad innebär hyrrekrytering?

I en tid där marknaden snabbt förändras kan det vara svårt för företag att bedöma hur länge ett visst personalbehov är aktuellt.Att hyra in en konsult under en definierad tidsperiod och med uttalad avsikt för övertag, ges företag möjlighet att noggrant utforska och utvärdera en potentiell medarbetare innan en permanent anställning erbjuds. Under den begränsade inhyrningsperioden går det att dra nytta av konsultens expertis, och även ta beslut grundade på konkreta erfarenheter och prestationer. Processen främjar en smidig övergång från inhyrning till anställning. Att först hyra in personal minskar risken för felrekryteringar, samtidigt som man får tillgång till rätt kompetens just när den behövs.

Med Incopias nätverk och erfarenhet inom supply chain och inköp hittar vi rätt kandidater

Vår process

Behovsanalys

Tillsammans med kunden genomförs en behovsanalys där vi utformar underlag för den profil och kompetens som efterfrågas.

Nätverk, Search, Annonsering

Genom ett proaktivt nätverkande jobbar vi med att ha passande kandidater tillgängliga för våra kunders behov. I tillägg till detta genomför vi profilinriktat searcharbete och annonsering.

Validering av kandidater

En första granskning och validering sker av de kandidater som vi kommit i kontakt med och ett urval görs.

Incopia - Intervju och matchning

Intervjuer genomförs med de kandidater som vi anser bäst lämpade baserat på behovsanalysen.

Presentation av kandidater

Kandidatunderlag i form av CV presenteras för kunden.

Referenstagning

För varje kandidat som anses kvalificerad att gå vidare i processen genomförs referenssamtal.

Intervju kund

Kunden väljer kandidater som de vill ta vidare i sin process och intervjuer bokas in.

Beslut

Kunden tar beslut om vilken kandidat de vill anställa och vi samordnar enligt önskemål.

Uppföljning

Avstämning med kunden för att säkerställa rätt kvalitet.

Hyrrekrytering innebär flera fördelar för våra kunder

  • Flexibilitet och riskminimeringMöjlighet för kunden att effektivt skala upp eller ner verksamheten baserat på efterfrågan, utan det långsiktiga åtagande som följer med en fast anställning från start. Att först hyra in personal minskar också risken för felrekryteringar, samtidigt som man får tillgång till rätt kompetens just när den behövs.

  • Anpassade lösningarKunden får anpassade lösningar som tar hänsyn till deras specifika behov och utmaningar. Vi löser både akuta problem och skapar också värde och som bidrar till företagets långsiktiga framgång och utveckling.

  • Åtkomst till ett stort nätverk inom supply chain och inköpMed vårt breda och levande nätverk har vi förmågan att nå ut till attraktiva kandidater, även till de som inte aktivt letar efter nya jobbmöjligheter, men som kan vara öppna för rätt erbjudande.

Kontakt

Kontor Väst

Mölndalsvägen 30 A, vån 3 412 63 GÖTEBORG

Kontor Syd

Hyllie Stationstorg 31, vån 11 norra 215 32 MALMÖ