Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Incopia Sverige AB samlar in, använder, lagrar och skyddar personuppgifter. Policyn gäller för alla våra kunder, anställda, leverantörer och andra parter som vi interagerar med. Vi kommer att vara tydliga med vilka uppgifter vi samlar in och varför.

Incopia kommer endast att använda personuppgifter för ändamål som är innehållsmässigt motiverade i verksamheten och personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Läs hela vår sekretess och integritetspolicy här!