Supply Chain Specialister

Med konsult och rekryteringslösningar anpassade till varje unikt behov hjälper Incopia företag att effektivisera sina processer, minska kostnader och öka värdet i hela leveranskedjan. Vi har många års specialistkompetens inom supply chain och inköp.

Expertis och erfarenhet

Stor kunskap och erfarenhet av inköp och supply chain

Kvalitetssäkring

Kontinuerlig uppföljning med våra kunder och medarbetare

Nätverk och kontakter

Ett brett och levande nätverk och en ständigt aktuell databas med kandidater

Trygghet

Trygga anställningsförhållanden för våra medarbetare

Vad vi erbjuder

På Incopia utmärker vi oss genom vår specialistkompetens inom supply chain och inköp.
Vi erbjuder flera olika konsultupplägg, som resurs-, specialist- eller projektuppdrag och vi hjälper också kunder med hyr- och direktrekrytering. Våra upplägg kan vara tidsbegränsade, löpande eller permanenta och vi skapar lösningar som passar våra kunders olika utmaningar och behov.
Vi värdesätter långsiktiga relationer, vilket genom åren har gett oss många lyckade samarbeten och vår kundbas sträcker sig över olika branscher. Vi arbetar målinriktat och strävar alltid efter högsta kvalitet.

Bakom detta ligger stor kunskap och erfarenhet från roller inom supply chain och inköp och konsultverksamhet.
Vi har ett brett och levande nätverk och en ständigt aktuell databas med kandidater och vi samarbetar med relevanta utbildningar.
Vi har också trygga anställningsförhållanden för våra medarbetare.

Konsultlösning

Löpande och tidsbegränsad inhyrning av konsult. Gör det möjligt att täcka upp tillfälliga och planerade behov.

Hyrrekrytering

Inhyrning av konsult under en definierad tidsperiod med uttalad avsikt för övertag av kund.

Direktrekrytering

Stöd genom hela rekryteringsprocessen, från inledande strategisk planering till presentation av kandidater samt referenstagning och uppföljning.

Vilka är vi?

På Incopia har vi många års specialistkompetens inom supply chain och inköp och ett brett och levande nätverk. Med konsult och rekryteringslösningar hjälper vi företag att effektivisera sina processer, minska kostnader och samtidigt öka värdet i hela leveranskedjan.
Vår breda erfarenhet och kunskap gör att vi kan navigera genom olika branscher och våra kunder återfinns överallt. Vi värdesätter långsiktiga relationer vilket genom åren har gett oss många lyckade samarbeten.

Det är viktigt för oss att skapa en arbetsmiljö och kultur där varje individ ges gynnsamma förutsättningar att utvecklas, oavsett var man befinner sig på sin karriärstege. Gemenskap och värme är centrala värden för oss vilket vi är övertygade om främjar samarbete och innovation.

Våra kompetensområden

Bli en del av vårt nätverk

Att bli en del av vårt nätverk hos Incopia innebär att du får tillgång till ett sammanhang av professionella individer och organisationer inom inköp och supply chain. Genom att ansluta dig till oss, får du möjlighet att utvecklas professionellt, bredda ditt nätverk och ta del av unika karriärmöjligheter och hitta nästa steg i din utveckling.

Vi strävar efter att skapa värdefulla relationer och erbjuda resurser som stödjer din karriärtillväxt. Vårt nätverk är en plattform för att dela kunskaper, erfarenheter och för att skapa nya affärsmöjligheter inom ett brett spektrum av industrier. Välkommen att kontakta oss och ta del av hur vi kan hjälpa dig i nästa steg av din karriär.

Supply chain specialister - en nyckelperson i organisationer

Supply chain och inköpsspecialister är nyckelpersoner i hanteringen och optimeringen av företags leveranskedjor. Arbetet fokuserar på att effektivisera alla steg i leveranskedjan, från inköp av exempelvis råmaterial till distribution av slutprodukter. I sitt arbete använder de sin kunskap inom: inköp, supply chain management, logistik, kvalitet och lagerhantering för att minska kostnader, förbättra effektiviteten och säkerställa att produkter levereras i tid.

De spelar också en viktig roll i riskhantering och strategisk planering, där de analyserar marknadstrender och prognoser för att förutse potentiella utmaningar. Genom att arbeta nära med andra avdelningar, som produktion, teknik och försäljning, kan en mer strömlinjeformad och effektiv verksamhet skapas.

Kundreferenser

Frågor och svar

Vad krävs för att bli konsult?

För att bli konsult hos Incopia behöver du ha relevant erfarenhet och specialistkompetens inom supply chain och inköp. Vi värdesätter konsulter som kan anpassa sig till olika arbetsmiljöer och har förmåga att samarbeta i olika team. Dessutom är förmågan att snabbt förstå och bidra till kundens unika behov central. Läs mer här om hur du kan skapa en karriär med oss på Incopia.

Hos oss på Incopia kan du hitta konsultuppdrag som matchar din expertis. Vi använder en genomtänkt process för att säkerställa att varje uppdrag passar väl med konsultens färdigheter och erfarenheter. Vårt nätverk och våra relationer med kunder ger möjligheter inom flera olika branscher. Hos oss kommer det hela tiden in nya uppdrag som du kan ta del av här.

På Incopia har vi ett brett spektrum av konsulter inom supply chain och inköp. Exempel på kompetens som våra konsulter har är operativt inköp, projektinköp, taktiskt inköp och strategiskt inköp men också roller inom kvalitet, logistik och projektledning.Våra konsulter är anpassningsbara, brinner för sitt område och kan erbjuda värdefull expertis i både specifika projekt och som en del av ett större team. Med vårt breda nätverk är vi säkra på att vi kan hitta rätt person för precis er verksamhet.

Ja, vi hjälper också företag med hyr- och direktrekrytering. Läs mer om våra olika erbjudanden här.

Incopia etablerades 2017