about

Om Incopia

Incopia är ett konsultföretag med expertis inom supply chain och inköp. Våra medarbetare arbetar bland annat med metoder och verktyg baserade på Kraljics matris samt The Purchasing chessboard. Vi hjälper företagen i Norden att reducera kostnader och öka värdet i kundens leveranskedja.

Vårt branschfokus är dels traditionell industri såsom processindustri, fordon- marin- och tillverkningsindustri men även inom områden som transport, logistik, livsmedel och konsumentvaror. Incopia samverkar med systemleverantörer för en ökad digitalisering av hela kedjan - från innovation till distribution. Vi är annorlunda eftersom vi inte bara hjälper till med analysarbetet utan även tar aktiv del i genomförandet.

Incopia är ett bolag inom Ingenio Consulting Group

vara-erbjudanden

Våra erbjudanden

Incopia erbjuder tjänster och produkter inom följande tjänsteområden:

Category

Incopia arbetar med marknadsanalyser, leverantörs- och sortimentstrategier och genomför klassificering av inköpskategorier och leverantörer. Vi använder oss av olika system och metoder beroende på nivå i uppdraget och var i kundens organisation arbetet utförs. Våra konsulter har erfarenhet att arbeta med Kraljic matris och The Purchasing chess board som metoder för att reducera kostnader och lägga inköpsstrategier. Vi arbetar nära våra kunder för att tillgodose behov och optimering av projekten.

Våra konsulter bidrar med expertis och kompetens inom exempelvis:
• CAPEX
• Direkt Material
• Transport & Logistik
• Professionella Tjänster
• Energi
• Förpackning
• IT
• MRO

Supply Chain Management

Incopia erbjuder managementtjänster inom hela försörjningskedjan, från strategi till implementerade och kvalitetssäkrade arbetsprocesser. Vi kan erbjuda GAP analyser och föreslå förbättringar där vi är med i genomförandet. Med omfattande erfarenhet och kunskap erbjuder vi resurser i rätt tid, på rätt plats.

Våra konsulter kan bidra med expertis och kompetens inom exempelvis:
• Strategi supply chain
• Diagnostik och optimering
• Risk management
• eSourcing
• Analys
• Performance management

Procurement

Incopia erbjuder tjänster inom taktisk inköp. Vi arbetar med hela processen inom operationellt inköp, SQA, upphandlingar, enklare förhandlingar, planering till avrop. Inom operativt inköp kan vi erbjuda materialplanering och sourcing tjänster.

Våra inköpskonsulter kan bidra med kapacitet och kompetens inom exempelvis:
• SQA
• Direkt Material
• Transport & Logistik
• Professionella Tjänster
• Energi
• Förpackning
• IT

mind-the-gap

Mind the gap!

" A mission statement that guides Incopia in executing our strategy. We transform analysis to strategies and activities to close the gap between desired and actual outcome.

Incopia has not only a broad knowledge in supply chain, but also a deep understanding in how to make people to perform. That’s why we can provide not only capability but also front line solutions to reduce spend."

senaste-jobb

Senaste jobb

Nyexaminerade inköpare för kommande uppdrag – Skåne

Incopia är ett konsultföretag med expertis inom supply chain och inköp. Våra medarbetare arbetar bland annat med metoder och verktyg baserade på Kraljics matris samt The Purchasing chessboard. Vi hjälper företagen i Norden att reducera kostnader och öka värdet i

Read More

Strategisk Inköpare till Malmöområdet

Incopia är ett konsultföretag med expertis inom supply chain och inköp. Våra medarbetare arbetar bland annat med metoder och verktyg baserade på Kraljics matris samt The Purchasing chessboard. Vi hjälper företagen i Norden att reducera kostnader och öka värdet i

Read More

Operativa Inköpare till Öresundsregionen

Incopia är ett konsultföretag med expertis inom supply chain och inköp. Våra medarbetare arbetar bland annat med metoder och verktyg baserade på Kraljics matris samt The Purchasing chessboard. Vi hjälper företagen i Norden att reducera kostnader och öka värdet i

Read More

branscher-och-segment

Branscher och segment

Incopia fokuserar mot fyra valda branschsegment med syftet att skapa värde gentemot såväl uppdragsgivare och medarbetare. Detta gör det möjligt för oss att hålla oss uppdaterade om utvecklingen inom olika teknikområden och kan därigenom fånga de drivkrafter som motiverar ingenjörer och specialister.

Energi

Incopia arbetar med uppdrag åt företag inom förnyelsebar energi. Inom affärsområdet tillhandahåller vi bland annat strategiskt inköp, operativt inköp samt analys.

Fordon

Inom fordon levererar Incopia tjänster och produkter till områden direkt- och indirekt material, professionella tjänster, fastighet samt transport. Våra medarbetare stödjer med expertis inom SQA och leveranskedjan och vi arbetar både mot fordonstillverkarna och underleverantörsledet.

Livs- och Läkemedel

Inom livsmedel- och läkemedelsindustrin erbjuder Incopia resurser inom SQA, inköp av produktionstjänster, logistik samt konsulttjänster inom distribution.

Industri

Incopia har bred erfarenhet och kunskap inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inom hela leveranskedjan med fokus på kostnadreduktion och kvalitetshöjande projekt. Flera av våra medarbetare har expertis inom diagnostik och optimering, risk management, sourcing och analys.

kontakt

Kontakt

hendrik_palm

Hendrik Palm - Mitt & Väst

Senior Partner & CEO.

Mer än 15 års erfarenhet inom konsulttjänster till automotive, industri, produktutveckling, processindustri samt kvalificerad tjänsteförsäljning. Specialiserad på strategiska tjänster inom Supply Chain

+46 735 18 05 32

hendrik.palm@incopia.se 

Cecilia Karlson Martell färg

Cecilia Sjöquist - Väst

Business Unit Manager.

Cecilia är utbildad i Industriell Ekonomi och har mångårig erfarenhet från operativt och strategiskt inköp av direkt material och tjänster inom branscher som processanläggningar och industri.

+46 735 18 05 84

cecilia.sjoquist@incopia.se

Ulf Bild

Ulf Dahlén - Väst

Konsultchef Incopia Väst

Över 10 års arbetslivserfarenhet inom supply chain från olika tillverkningsindustrier. Har tidigare haft befattningar som inköpare, projektledare inom medicinteknik

+46706441371

ulf.dahlen@incopia.se

Kontakt