OM INCOPIA

Incopia är ett konsultföretag med expertis inom supply chain och inköp. Våra medarbetare hjälper företagen i Norden att reducera kostnader och öka värdet i kundens leveranskedja.

Vårt branschfokus är dels traditionell industri såsom processindustri, fordon- marin- och tillverkningsindustri men även inom områden som transport, logistik, livsmedel och konsumentvaror. Vi är annorlunda eftersom vi inte bara hjälper till med analysarbetet utan även tar aktiv del i genomförandet.

Incopia är ett bolag inom Ingenio Consulting Group

Management consulting & Interim managers

Supply chain experts

Search & HR

VÅRA ERBJUDANDEN

Incopia erbjuder tjänster och produkter inom följande tjänsteområden:

 

CATEGORY

Incopia arbetar med marknadsanalyser, leverantörs- och sortimentstrategier och genomför klassificering av inköpskategorier och leverantörer. Vi använder oss av olika system och metoder beroende på nivå i uppdraget och var i kundens organisation arbetet utförs. Våra konsulter har erfarenhet att arbeta med Kraljic matris och The Purchasing chess board som metoder för att reducera kostnader och lägga inköpsstrategier. Vi arbetar nära våra kunder för att tillgodose behov och optimering av projekten.

Våra konsulter bidrar med expertis och kompetens inom exempelvis:
• CAPEX
• Direkt Material
• Transport & Logistik
• Professionella Tjänster
• Energi
• Förpackning
• IT
• MRO

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Incopia erbjuder managementtjänster inom hela försörjningskedjan, från strategi till implementerade och kvalitetssäkrade arbetsprocesser. Vi kan erbjuda GAP analyser och föreslå förbättringar där vi är med i genomförandet. Med omfattande erfarenhet och kunskap erbjuder vi resurser i rätt tid, på rätt plats.

Våra konsulter kan bidra med expertis och kompetens inom exempelvis: • Strategi supply chain
• Diagnostik och optimering
• Risk management
• eSourcing
• Analys
• Performance management

PROCUREMENT

Incopia erbjuder tjänster inom taktisk inköp. Vi arbetar med hela processen inom operationellt inköp, SQA, upphandlingar, enklare förhandlingar, planering till avrop. Inom operativt inköp kan vi erbjuda materialplanering och sourcing tjänster.

Våra inköpskonsulter kan bidra med kapacitet och kompetens inom exempelvis:
• SQA
• Direkt Material
• Transport & Logistik
• Professionella Tjänster
• Energi
• Förpackning
• IT

MIND THE GAP!

" A mission statement that guides Incopia in executing our strategy. We transform analysis to strategies and activities to close the gap between desired and actual outcome. Incopia has not only a broad knowledge in supply chain, but also a deep understanding in how to make people to perform. That’s why we can provide not only capability but also front line solutions to reduce spend."

BRANSCHER OCH SEGMENT

Incopia fokuserar mot fyra valda branschsegment med syftet att skapa värde gentemot såväl uppdragsgivare och medarbetare. Detta gör det möjligt för oss att hålla oss uppdaterade om utvecklingen inom olika teknikområden och kan därigenom fånga de drivkrafter som motiverar ingenjörer och specialister.

 
 

ENERGY

Incopia arbetar med uppdrag åt företag inom förnyelsebar energi. Inom affärsområdet tillhandahåller vi bland annat strategiskt inköp, operativt inköp samt analys.

FORDON

Inom fordon levererar Incopia tjänster och produkter till områden direkt- och indirekt material, professionella tjänster, fastighet samt transport. Våra medarbetare stödjer med expertis inom SQA och leveranskedjan och vi arbetar både mot fordonstillverkarna och underleverantörsledet.

LIVS- OCH LÄKEMEDEL

Inom livsmedel- och läkemedelsindustrin erbjuder Incopia resurser inom SQA, inköp av produktionstjänster, logistik samt konsulttjänster inom distribution.

INDUSTRI

Incopia har bred erfarenhet och kunskap inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inom hela leveranskedjan med fokus på kostnadreduktion och kvalitetshöjande projekt. Flera av våra medarbetare har expertis inom diagnostik och optimering, risk management, sourcing och analys.

På Incopia genomsyrar supply chain och inköp hela bolaget.
Tillsammans besitter vi många års erfarenhet från roller inom strategiskt inköp, projektinköp, taktiskt och operativt inköp samt logistik och projektledning. Erfarenheten vi har med oss kommer från många olika branscher och flera av oss har också erfarenhet av rollen som konsult.

TEAM

CECILIA SJÖQUIST

CEO

13 års erfarenhet från supply chain management.
Haft strategiska roller som inköpare och varit med och byggt upp Incopia från start.
Utbildad i Industriell Ekonomi med inriktning internationell affärsingenjör.
Varit verksam i följande branscher:
IT & kommunikation, fordon och offshore industrin.

+46 735 18 05 84

cecilia.sjoquist@incopia.se

JOHANNA LUNDGREN

BuSINESS MANAGER VÄST

8 års erfarenhet från supply chain management.
Haft roller som inköpare, taktiskt och projekt.
Varit verksam i följande branscher:
IT & Distribution, offshore och produktutveckling.+46 702 58 55 66

johanna.lundgren@incopia.se

MATHILDA MUNCK

BUSINESS MANAGER VÄST

7 års erfarenhet från supply chain management.
Haft roller som inköpare och logistikkoordinator.
Utbildad Civilekonom samt en inköpsexamen från Nordiska textilakademin.
Varit verksam i följande branscher:
Textilindustrin, tillverkande industri och livsmedel

+46 761 02 99 91

mathilda.munck@incopia.se

JONATHAN GRIMBERG

BUSINESS MANAGER SYD

4 års erfarenhet från rekrytering och supply chain management.
Haft roller som resource manager, konsultchef och rekryterare.
Utbildad inom Företagsförsäljning och marknadsföring.
Varit verksam i följande branscher: IT, konsult

+46 735 10 96 01

jonathan.grimberg@incopia.se

Nathalie Cullenham Corbeus

Talent Acquistion Specialist

8 års erfarenhet från supply chain management.
Haft roller som inköpare och kundlogistiker.
Utbildad inom Inköp och Supply chain management.
Varit verksam i följande branscher:
Elektronik, tillverkande industri ich retail.

+46 735 18 25 45

nathalie.cullenhamcorbeus@incopia.se