27 september, 2019 Cecilia Sjöquist

Produktions controller/Master data specialist till Alingsås

Incopia är ett konsultföretag med expertis inom supply chain och inköp. Våra medarbetare arbetar bland annat med metoder och verktyg baserade på Kraljics matris samt The Purchasing chessboard. Vi hjälper företagen i Norden att reducera kostnader och öka värdet i kundens leveranskedja.

Vårt branschfokus är dels traditionell industri såsom processindustri, fordon- marin- och tillverkningsindustri men även inom områden som transport, logistik, livsmedel och konsumentvaror. Incopia samverkar med systemleverantörer för en ökad digitalisering av hela kedjan – från innovation till distribution. Vi är annorlunda eftersom vi inte bara hjälper till med analysarbetet utan även tar aktiv del i genomförandet.

Vi söker en Produktions controller / Master Data Specialist för ett uppdrag hos en av våra kunder i Alingsås.


Din roll och bakgrund för att lyckas:

Produktions controller med fokus på produktkostnad och Master Data Management ansvar med inriktning på utveckling, underhåll och kontroll av produkt och produktions master data.

– Produktionscontrolling
– Produktkalkylering
– Standardkostnadskalkylering
– Produktionsberedning
– Internkontroller
– SAP
– Engelska & Svenska både skriftligt och muntligt


Incopia erbjuder

Vi erbjuder dig en värderingsstyrd arbetsplats med högt fokus på människor, möjligheter och teknik. En arbetsgivare som erbjuder intressanta och utmanande projekt och uppdrag till sina anställda. Incopia är ett kundorienterat konsultföretag som lockar erfarna och skickliga medarbetare.

Din ansökan

Du söker tjänsten genom att skicka ditt CV och ansökan till: cecilia.sjoquist@incopia.se
Vid frågor, hör av dig till Business Unit Manager Cecilia Sjöquist tel; 0735-180584 eller maila till cecilia.sjoquist@incopia.se